Con Amore (titel)
Groepsfoto

Con Amore

E-mailadres Afdrukken

Con Amore is een Hervormd Gemengd Zangkoor dat in 1938 is opgericht.
Ze kwamen voor het eerst bij elkaar in het kleine zaaltje van Eltheto. Alle leden van de mannenvereniging en jongelingenvereniging. Ze stonden wat onwennig tegenover elkaar. Er werd een voorlopig koortje gevormd van 38 leden en de heer C. Budding nam op zich het koor te leiden. Men noemde hem wel eens: de directeur. De repetities werden vastgesteld op donderdagavond van half acht tot tien uur in de consistoriekamer van de Julianakerk. Voor de verwarming moest het koor zelf zorgdragen dus bracht elk lid een paar kolen of een stuk hout mee.

In 1970 deed de heer Adrie M. Okker zijn intrede als dirigent. Het ledenaantal stond toen op 65 leden. In 1988 werd deze dirigent opgevolgd door de heer Rob Biersteker. Inmiddels telde het koor al zo'n 120 leden. In 1997 stond het koor onder leiding van de heer Peter Wildeman. Het koor groeide toen naar 150 leden. Vanaf 1 februari 2008 stond het koor onder leiding van dirigent Warno Ruting. In april 2013 werd het dirigeerstokje overgenomen door Arjan van Hees. In mei 2016 werd Rob Biersteker opnieuw onze dirigent. En sinds september 2020 staat Jan Hendrik van Schothorst voor ons koor. Op dit moment telt het koor 75 enthousiaste leden. Het koor is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB).

Repetitieavonden
Elke woendagdagavond zingen wij van 20.00 - 22.00 uur in de Vredeskerk, Kerkewijk 125, Veenendaal. Om 21.00 uur houden we een kwartier pauze en drinken we koffie of thee. Tijdens de zomer- en de kerstvakantie repeteren we niet.

Een aantal keer per jaar geven wij een concert, bijvoorbeeld ons jaarlijks lente- en kerstconcert. Daarnaast treden wij op in verzorgingshuizen, verlenen we medewerking aan goede doelen en werken we mee aan TV-opnames. We doen dit als koor alleen of in samenwerking met andere koren. Wij verlenen geen medewerking aan concerten op zondag.

Ons repertoire bestaat uit psalmen, gezangen, geestelijke liederen en opwekkingsliederen. We zingen zowel Nederlands- als Engelstalige liederen.

Het koor bestaat momenteel uit 75 leden en staat onder leiding van dirigent Rob Biersteker. De minimale leeftijd voor dit koor is 18 jaar. Voor jongeren is er het jongerenkoor "The Messengers" .

Activiteiten
Naast het zingen worden er voor en door leden ook activiteiten georganiseerd zoals de verkoop van speculaaspoppen, organiseren van bazaar/rommelmarkt, bloembollenactie e.d. Deze activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie. De opbrengst van deze activiteiten komt ten goede van het koor.

 
Fotowaaier